Aucassin a Nicoletta

Hrají:                                                                                                  Režie: Iva Vachková

Aucassin: Tomáš Klusák

Nicoletta: Michaela Straková

Garin: Michal Beneš

Vicomt, Král Kartága: Adam Čermák

Král Tramtárie: Martin Beneš

Kupec: Isabela Moravcová

další vypravěči: Barbora Slámová, Lucie Miková, Anička Pernicová

Napsat komentář